Hoe wordt dat doel bereikt?

De leden proberen in ieder geval, elk, één of meer Secties zo compleet mogelijk te krijgen en te houden.

Zodra een plant ontbreekt moet hij zo snel mogelijk weer worden aangevuld door één van de andere leden.

Elke plant moet op meerdere plaatsen aanwezig zijn.

Ieder lid probeert van zijn planten, en vooral van de zeldzame soorten, stekken te maken en binnen de Groep uit te delen.

Door centraal bij te houden wie welke planten heeft, is een hiaat snel te constateren en kunnen er op tijd maatregelen genomen worden.

How will that aim be achieved?

The menbers each try in any way to obtain and maintain one or more Sections as complete as possible.

As soon as a plant fails, it must be replaced by one of the other members.


Every type of plant must be kept in several places.

Every member tries to take cuttings from his plants, especially from the rare species and distribute them in the Group.

By keeping the list of plants that everyone has up to date, any gap is quickly detected and measures can be taken in time.