De Soorten.

Zoals al eerder genoemd, zijn er nu zo’n 110 soorten Fuchsia’s bekend.
Hierboven kunt u de verschillende Secties aanklikken en dan zien welke soorten tot de verschillende secties behoren.
Ik heb aan de linkerkant nu ook een navigatiebalk gemaakt, zodat u niet elke keer terug hoeft.
Bij de soortbeschrijving kunt u zien welke ondersoorten en/of variëteiten er binnen die soort zijn. Ook zijn er soorten met een nummer. Dit zijn nummers gegeven aan zaailingen van een bepaalde zaaiserie. Dit zaad kwam van verschillende vindplaatsen. De stekken daarvan kregen ook die nummers zodat die variatie bleef bestaan en ze zijn daarmee ook een verzamelobject geworden. Het zijn dus eigenlijk variëteit nummers van de soort (herkomstvarianten).
De foto’s zijn per soort in een flash-fotogalerij bij elkaar gebracht.
Alle foto’s die ik plaats zijn bij mij in de tuin genomen. Dus van een soort die ik niet heb of die nog niet gebloeid heeft zal geen foto verschijnen.

The Species.

As mentioned before, there are now about 110 known species of Fuchsias.
Above you can click on the different sections and then see what species belong to the several sections..
I have now made at the left a navigation bar, so you don’t have to go back every time.

In the description of the species you can see which sub-species and / or varieties exist within the species. Also, there are species with a number. These are numbers given to seedlings of a certain series of seed. This seed came from different localities. The cuttings of them also got those numbers so that that variation remained and they are therefore also become a collector's item. In fact they are variety-numbers of the species (origin varieties).
The photos are brought together per species in a flash photo gallery .
All the pictures I place are taken in my garden. So from a species that I don’t have, or that didn’t  bloom yet, shall not be a picture in the gallery.

Die Arten.

Wie bereits erwähnt, gibt es etwa 110 bekannten Fuchsienarten.
Hierober können Sie auf die verschiedenen Sektionen klicken und dann sehen, welche Arten dazu gehören.
Ich habe jetzt an die linkeSeite eine Navigationsliste gemacht, so dass Sie nicht jederzeit braucht zurück zu gehen.
An der Art der Beschreibung können Sie sehen, welche Unterarten und / oder Varietäten innerhalb der Art vorhanden sind. Auch gibt es Spezies mit einer Zahl. Das sind Zahlen, an Sämlinge von einer bestimmten Reihe von Samen gegeben. Diese Samen kamen aus verschiedenen Orten. Die Stecklinge davon bekommten dieselbe Zahlen, so dass diese Änderungen blieben, und sie werden daher auch ein Sammlerstück geworden. In der Tat sind sind es Varietätzahlen der Arten (Herkunft Varianten).
Die Fotos sind per Art in einem Flash-Fotogalerie zusammengeführt.
Alle Bilder, die ich stelle sind bei mir im Garten gemacht. So von eine Art, die ich nicht habe, oder der noch nicht geblüht hat wird kein Bild  gezeignet.