Ellobium.

beschrijving decidua.

beschrijving fulgens.

beschrijving splendens.

Fuchsia decidua.

Fuchsia fulgens.

Fuchsia splendens.

Fuchsia x Speciosa.

Fuchsia decidua Paul Standley
Voor het eerst beschreven door:
Paul Standley
Gepubliceerd in:
Field Museum of Natural History, Botanical Series IV:248, Chicago 1929
Herkomst:
Mexico
Groeiomstandigheden:
In rottspleten met weinig aarde of als epiphyt op bomen. Zeldzaam in de vochtige eiken-dennenbossen en in de altijdgroene nevelwouden in de Sierra Madre Occidental van Jalisco tot Oaxaca. Op 2.500 m. hoogte.
Synoniemen:
Groeivorm:
Struik tot 2 m. hoog, vaak epifytisch levend. Dwz. dat hij op bomen of takken leeft, maar niet parasitair.
Uiterlijk:
Wortel is dikvlezig, 2-4 cm dik, bijna knolvormig en heeft knolvormige uitlopers. Blad is tegenoverstaand, elliptisch tot ovaal, 9-17 cm.lang en 5-8 cm. Breed met een spitse punt. Licht tot donkergroen aan de bovenkant, aan de onderzijde lichter, vaak met een rode waas. In het droge seizoen verliest de plant al zijn bladeren voor een paar maanden. Daar heeft hij zijn naam aan te danken. De bloei is rozerood in dichte trossen aan steeltjes die uit de oudere houtige delen komen. Hij bloeit aan het kale hout voordat er blad is. De bessen zijn elliptisch, glad en groen-paars.
Opmerkingen:
Gold lang als verdwenen, maar werd in 2001 weer gevonden door Jϋrgen Lautner.  De naam decidua betekent iets van afgehouwen, afgevallen, en slaat op het laten vallen van het blad. Door zijn bloei aan het kale hout werd hij vroeger ingedeeld bij de Sectie Hemsleyella. Maar botanisch gezien hoort hij toch bij deze Sectie. Ook F.splendens begint hier al te bloeien op het kale hout. En ook hebben F.splendens en F.fulgens dikke vlezige wortels neigend naar knolvorming. Het belangrijkste verschil is echter het hebben van kroonblaadjes. En die missen bij de Sectie Hemsleyella.
F.decidua is een zeldzame vaak epifytisch levende fuchsia uit Mexico. Epifytisch wil zeggen: levend op bomen of takken, maar niet parasitair. De plant heeft dikke vlezige (wortelstok met knollen) wortels. In het droge seizoen verliest deze plant al zijn bladeren  voor een paar maanden. Hier heeft hij zijn naam ‘decidua’ (= afvallen) aan te danken. Deze naam heeft hij gekregen van Paul Standley in 1929.
Na de droge periode, als het weer begint te regenen, begint hij allereerst met bloeien. Op het kale hout, dus voordat het blad er weer aankomt. Bij ons is dat in de winter, in de kas. Als de dagen beginnen te lengen en er wat meer water wordt gegeven, dan verschijnen de eerste bloemknoppen. En in februari kunnen de eerste bloemen open gaan. Hij bloeit met trossen rozerode bloemen vooral aan de uiteinden van de kale jonge zijscheuten, maar ook op de rest van de kale takken verschijnen bloemtrosjes.
Als het buitenseizoen aanbreekt zijn er alleen nog wat bessen te vinden. Na de bloei begint hij uit te lopen, en dat doet hij met schitterend paars  gekleurd blad, dat later in het seizoen weer groen wordt.
Hij vraagt veel zon, een heel luchtige grond en niet te veel water.
Deze soort is sinds kort weer herontdekt in Mexico en via Engeland en Duitsland nu ook in Nederland.
F. decidua ist eine seltene, oft epiphytisch lebende Fuchsie aus Mexiko. Epiphytisch bedeutet «auf Bäumen lebend». Sie sitzt also auf Baumästen, ist aber nicht parasitär. Die Pflanze hat dicke, fleischige Wurzeln (Wurzelstock mit Knollen). In der trockenen Periode verliert diese Pflanze all ihre Blätter für ein par Monaten. Dieser Eigenschaft verdankt sie auch ihren Namen «decidua = abfallend». Diesen Namen bekam sie in 1929 von Paul Standley.
Mit dem ersten Regen nach der Trockenzeit beginnt sie zuallererst am kahlen Holz zu blühen, also noch bevor die Blätter wieder erscheinen. Bei uns geschieht dies im Winter im Gewächshaus. Wenn die Tage wieder etwas länger werden und ein wenig mehr gewässert dann erscheinen die ersten Blumenknospen. Und im Februar können die ersten Blumen sich öffnen. Sie blüht mit rosa-rote  Blütenbüschel vor allem an den Enden der kahlen junge Seitentriebe, sondern auch auf den Rest der kahlen Äste erscheinen Blütentrauben .
Wenn die Freiluftsaison anbrecht sind nur noch einige Beeren zu finden. Nach der Blüte treibt sie mit sehr schön gefärbten Blättern wieder aus, die später in der Saison wieder grün werden.
Sie mag viel Sonne und sehr lockeren Boden und nicht zu viel Wasser.
Diese Art wurde erst kürzlich in Mexiko wieder entdeckt und kam via England und Deutschland auch in die Niederlande.
F.decidua is a rare common epiphytic fuchsia living in Mexico. Epiphytic means: living on trees or branches, but not parasitic. The plant has thick fleshy (rootstock with roottubers) roots. In the dry season this plant loses all its leaves for a few months. This is where he has to thank his name decidua '(= fall off) for. He received his name from Paul Standley in 1929.
After the dry season, when it starts to rain again, he first begins to bloom. On the bare wood, so before the leaves come out again. With us is that in the winter in the greenhouse. As the days are growing longer and the plants become a little more water, then appear the first buds. And in February, the first flowers can open. It blooms with clusters of pink-red flowers especially at the ends of the bald young side shoots, but also on the rest of the bare branches flower clusters appear.
When the outdoor season arrives there are only still found some berries. After flowering he starts to sprout , and that he does with stunning purple tinted leaves that later in the season turns green again.
He asks lots of sun, a very airy ground and not too much water.
This species was recently rediscovered in Mexico and through England and Germany now also in the Netherlands.