Ellobium.

beschrijving decidua.

beschrijving fulgens.

beschrijving splendens.

Fuchsia decidua.

Fuchsia fulgens.

Fuchsia splendens.

Fuchsia x Speciosa.

Fuchsia fulgens DeCandolle
Voor het eerst beschreven door:
DeCandolle
Gepubliceerd in:
Prodromus Systematis Naturalis III:39, Argentorati and London, 1828
Herkomst:
West Mexico
Groeiomstandigheden:
Meestal epifytisch op eikenbomen en in rotsspleten. Vooral op vochtige plaatsen en bij watervallen in de Trans-Mexicaanse Vulkaan Gordel van Jalisco tot de Staat Mexico en in de Sierra Madre Occidental van Guerrero. Op 1.450 tot 2.300 m. hoogte.
Synoniemen:
Ellobium fulgens (DC) Lilja (1841); F.fulgens  var.pumilla Carriere (1881); F.racemosa Sesse & Mosiño (1888); Spachia fulgens (DC) Lilja (1849).
Groeivorm:
Grote struik met nauwelijks verhoute takken, 0,5 - 3 m. hoog
Uiterlijk:
De wortels zijn dikvlezig tot knolvormig. Blad is tegenoverstaand, soms in kransen van 4, ovaal tot hartvormig , 9 - 15 cm lang en 5 - 12 cm breed,  met een spitse punt. Licht- tot middelgroen aan de bovenkant, aan de onderzijde wat lichter. Het nieuwe lot is wat rood en licht behaard. De bloei is rozerood met geelgroene kelkbladen en helrode kroonblaadjes. Begint met enkele bloemen en later in het seizoen grote, hangende trossen aan het einde van de takken. Vanaf juni. De bessen zijn langwerpig, eerst wrattig groen en rijpen glanzend, glimmend donkerrood tot violet.
Opmerkingen:
De naam fulgens betekent glanzend of glimmend.
In tijdschriften en kwekerscatalogussen komen diverse varieteiten voor: F.fulgens ssp.fulgens;F.fulgens var.rubra-grandiflora; F.fulgens var.gesneriana; F.fulgens var.goselli; F.fulgens var.michoacan; F.fulgens var.jalisco, F.fulgens var.miniata.
Omdat er geen officiele beschrijvingen van deze variëteiten bestaan, moeten we aannemen dat de varianten herkomstvarianten zijn uit Mexico of misschien zelfs wel hybriden uit Europa of Mexico. Als Botanische Groep gaan we er van uit dat de varianten herkomstvarianten zijn. Dan is er nog F.fulgens var.variegata met bont blad. Dit is ontstaan door een natuurlijke gen-mutatie.
Hierboven een overzicht van de diverse fulgens-varianten. Eigenlijk spreekt het plaatje voor zich.
F.fulgens var.rubra-grandiflora zou de langste bloemen hebben, maar F.fulgens var.miniata doet daar weinig voor onder, net zo min als F.fulgens var.gesneriana.
F.fulgens var.goselli is wat korter en steviger, net als F.fulgens var.jalisco, maar die is veel roder.
F.fulgens ssp.fulgens is nog wat kleiner maar ook wat zachter van kleur. De bloem van F.fulgens var.variegata heeft vrijwel identieke bloemen. Er is ook een F.garleppiana op de markt, maar dat is een F.fulgens, die volgens het uiterlijk van de bloemen een F.fulgens ssp.fulgens zou moeten heten.
F.fulgens, the name stands for “glossy, shiny”, generally referring to the pretty flowers. In 1828, this species is published by Alphonse DeCandolle. This species occurs in several varieties and there is also a subspecies. This species also has thick, juicy roots, with which he can survive difficult periods.
During winter the cut plant can hibernate in a dark, frost-free place. Out of the roots or the stump he appears again in the spring. The plant can also hibernate entirely and then sprouts on the branches again. Then it becomes a much larger plant and also a lot wilder. Because they are powerful growers,  with large leaves. At the end of the new shoots are build clusters with long orange-red flowers with greenish sepals and red petals.
After flowering, long, rough first green, later glossy, shiny (think back to the name) long red violet fruits.
The subspecies is F.fulgens ssp.fulgens. This species has somewhat longer, floppy stems.
The varieties are: F.fulgens var. gesneriana, F.fulgens var.goselli, F.fulgens var.michoacan, F.fulgens var.miniata, F.fulgens var.rubra-grandiflora, F.fulgens var.variegata, F.fulgens var.tolisco (previously called var.jalisco) and F.fulgens var.niniata nana.
Most of these varietynames refer to Mexican provinces. therefore they are mostly originvariations.
F.fulgens needs an airy, rich soil and plenty of water. In my garden, it is also one of the first suffering from Taxusbeetle larvae.
F. fulgens, der Name steht für “glänzend, blinkend” und bezieht sich auf die schönen Blüten. Im Jahre 1828 wurde diese Art durch Alphonse DeCandolle publiziert. Diese Art kommt in verschiedenen Varietäten vor und es existiert auch noch eine Unterart. Auch diese Art hat dicke, saftige Wurzeln, die ihr ermöglichen, schwierige Perioden zu überleben.
Im Winter kann die zurück geschnittene Pflanze an einem dunklen frostfreien Platz überwintern. Aus den Wurzeln oder dem Strunk treibt sie wieder aus. Die Pflanze kann auch komplett überwintert werden, dann treibt sie auch aus den Zweigen wieder aus. Sie wächst dann zu einer viel grösseren Pflanze heran und wird auch viel buschiger. Denn es sind sehr wüchsige Pflanzen mit grossen Blättern. An den Enden der neuen Zweige bilden sich Büschel mit orangeroten Blüten mit grünlichen Kelch- und roten Kronblättern.
Nach dem Blühen entstehen lange, zuerst raue grüne, später glänzende (man denke an den Namen) lange rotviolette Früchte.
Die Unterart ist F.fulgens ssp.fulgens. Dies hat etwas längere, schlappe Stengeln.
Folgende Varietäten sind bekannt: F. fulgens var. gesneriana, F.fulgens var. goselli, F. fulgens var. michoacan, F. fulgens var. miniata, F. fulgens var. rubra-grandiflora, F.fulgens var. variegata, F. fulgens var. tolisco (früher var.jalisco genannt) und F. fulgens var. miniata nana. Die meisten dieser Varietätnamen verweisen auf mexikanische Provinzen. Es sind also hauptsächlich Herkunftvariationen.
F. fulgens benötigt lockere, fruchtbare Erde und recht viel Wasser. Bei mir im Garten ist diese Art die erste, die vom Dickmaulrüssler befallen wird.