Sectie Ellobium
beschrijving decidua.

beschrijving fulgens.

beschrijving splendens.

Fuchsia decidua.

Fuchsia fulgens.

Fuchsia splendens.

Fuchsia x Speciosa.

Section Ellobium
De sectie Ellobium, alfabetisch gezien de eerste sectie. Tot deze sectie behoren slechts 3 soorten, te weten F.decidua, F.fulgens en F.splendens.  
In 1841 publiceerde de Zweedse botanicus Nils Lilja Ellobium als een apart geslacht met Ellobium fulgens als soort, wat later een Fuchsia fulgens bleek te zijn.
Wat de betekenis van Ellobium is, is mij onbekend.  Misschien iets met een Zweedse betekenis?          In ieder geval is nu deze oude geslachtsnaam gebruikt om deze Sectie aan te duiden.
The Ellobium section, alphabetically, the first section. Until this section belong only three species, namely F.decidua, F.fulgens and F.splendens.
In 1841 the Swedish botanist Nils Lilja published it as a separate genus with Ellobium fulgens as Species, what later turned out to be a Fuchsia fulgens.
The meaning of Ellobium, is unknown to me. Maybe something with a Swedish sense?
Anyhow, this old genusname is now used as a name for this Section.
DerSektion Ellobium, alphabetisch gesehen, der ersten Sektion. Zu dieser gehören 3 Arten, nämlich Fuchsia decidua, F. fulgens und F. splendens.
1841 publizierte der schwedische Botaniker Nils Lilja eine neue Gattung Ellobium. Die darin beschriebene Ellobium fulgens wurde aber später als Fuchsia fulgens taxiert.
Was der Name dieser Sektion bedeutet,ist mir nicht bekannt.
Der Name könnte also vielleicht eine Bedeutung im Schwedischen haben.
Im jeden Fall ist jetzt die alte Genusname verwendet um dieser Sektion an zu geben.
Sektion Ellobium