Sectie Kierschlegeria
beschrijving lycioides.

Fuchsia lycioides.

Fuchsia x Rosea.

Fuchsia x Chilco.

Sektion Kierschlegeria
Section Kierschlegeria
De sectie Kierschlegeria  is ook zo’n aparte sektie waar  maar één soort toe behoort .   
De naam Kierschlegeria werd voor het eerst gepubliceerd door Edouard Spach in 1835 als een aparte soort binnen de sectie Fuchsia, maar al gauw werd het de naam van een aparte sectie. We moeten aannemen dat de heer Spach  een van zijn kennissen, genaamd Kierschleger, vernoemd heeft.
H.E. heeft mij gezegd dat Frederik Kirschleger (1762-1849), arts en botanicusuit de Elzas (Duitsland), daarvoor in aanmerking komt.
The Kierschlegeria section is another differtent section where only one species belongs.
The name Kierschlegeria was first published by Edouard Spach in 1835 as a separate species within the Fuchsia section, but soon it became the name of a separate section. We must assume that Mr. Spach one of his acquaintances, called Kierschleger, has named.
H.E. told me that Frederick Kirschleger (1762-1849), physician and botanist from the Alsace (Germany), for that qualifies.
Die Sektion Kierschlegeria  ist auch eine sehr eigenartige Sektion in dem nur eine Art gehört..   
Der Name Kierschlegeria wurde 1835 erstmals publiziert durch Edouard Spach für eine Art in der Sektion Fuchsia, aber bald einmal wurde er zum Namen einer eigenen Sektion. Wir müssen annehmen, dass Herr Spach damit einen seiner
Bekannten mit Namen Kierschleger geehrt hat
H.E. hat mir gesagt das  Frédéric Kirschleger (1762-1849), Arzt und
Botaniker aus dem Elsass, dafür in Anmerkung kommt.