Open tuin.

Een aantal jaren achtereen hebben wij onze tuin open gesteld om te bezichtigen. Maar met botanische fuchsia’s is er niet echt een hoogtepunt in de bloei. Elke soort heeft zijn eigen bloeitijd en dat is voor de een in de zomer en voor de ander in het najaar of zelfs in de winter. Er is dus geen totaal piek moment.
Daarnaast gaat er zoveel tijd inzitten om de tuin, op dat bezoek moment mooi te hebben, met alles wat daarbij komt kijken, dat ik daar verder niet mee doorga.
Voorjaar 2007 ben ik druk bezig geweest om de voortuin te her inrichten. Voornamelijk om de fuchsia planten meer in de tuin te kunnen planten in plaats van in potten. Ook als vaste plant. Het zal wel een meerjarenplan worden, want van het een komt het ander.
Voorjaar 2008 heb ik de achtertuin wat aangepast, door: grondverbetering, meer licht door snoeien en wat er verder voor de hand komt.
In het voorjaar van 2009 heb ik ons prieel vernieuwd. De palen in de grond begonnen slecht te worden, om niet te zeggen, door te rotten. In de zomer volgde de kas. Het dak is beter geïsoleerd nu.
In 2010 volgde het eraan vast zittende schuurtje, zodat alles nu een geheel is, met een doorlopend geïsoleerd dak. Nu kan ik schuur en prieel ook voor de planten  gebruiken.
In 2010/2011 volgde nog de in het verlengde liggende schutting. Dat is nu een gemetselde muur geworden met open voegen waar, hoop ik, nog eens wat plantjes in gaan groeien.
Als iemand eens wil komen kijken, hartelijk welkom. Ik leid u graag rond. Wat er dan bloeit is altijd een verrassing, voor u, maar ook voor mij.
Bel of mail wel even van te voren, dan weet u zeker dat u niet voor niets komt.

Tot ziens.
Open garden.

A number of years in a row we opened our garden for a view. But with Fuchsia species there is not really a highlight in flowering. Every species has his own time of flowering and that is for one in the summer, for another in the autumn or even in the winter. There is no total highlight.

Besides that, it costs such a lot of time to have the garden at that visitmoment so beautiful, that I don’t continue that.

In spring 2007 I reshaped my frontgarden. Mostly to make place for my fuchsias in stead of placing them in pots. Not only hardy plants.
I guess it will be a long-range plan, because one thing leads to another.

In spring 2008 I readjusted my back garden a little bit by: soil improvement, more light by pruning and what else came in my way.

In spring of 2009 I renewed our arbour. The posts in the ground were in a bad shape, not to say, were rotten to the core. In summer followed up with the greenhouse. The roof is better isolated now.
In 2010 followed the attached shed, so that now it forms a whole, with a continuous  isolated roof. Now I can use the arbour and the shad also for my plants.

In 2010/2011 followed the naturally following fence. That is now a brick wall with open joints where, I hope, once will grow some plants.
If anyone wants to take a look, welcome. I will gladly show you around, What there is in bloom, will always be a surprise for you, but for me too.
Call or mail me in front, because than you are sure that I will be at home.

See you.