Waar groeien ze?                      
De meeste botanische soorten groeien in de nevelwouden tegen de berghellingen van Zuid- en Midden Amerika.
Ze houden van gefilterd licht en groeien dus op halfopen plaatsen of langs de bosrand. Meestal tussen andere planten omhooggroeiend in de strijd om het licht. Het zijn dan vaak sliertige (liaanachtige) planten met aan de top een paar bloemetjes.
In de oerwoudgebieden groeien ze vaak op grotere hoogten in de nevelwouden op de berghellingen. De grond waar ze in groeien is over het algemeen zanderig en zeer humeus door het afgevallen blad en daardoor heel luchtig. Het milieu is klam/vochtig door de hoge luchtvochtigheidsgraad.
Ook de fuchsia’s in de drogere (woestijnachtige, rotsachtige) gebieden vragen in het groeiseizoen om een (lucht)vochtige omgeving. Er zijn natuurlijk uitzonderingen.

Where do they grow?
Most  Fuchsia species have their habitat in the high rain forests on the mountain slopes of South America.
They really like filtered light and therefore mostly grow in half-open places or at the edge of a forest. Often they are between other plants climbing in the struggle for light. They often look like liana with just a few flowers at the top of the plant.

In the jungle areas, they often grows in higher parts of the cloud forest on mountain slopes. The soil where they grow in is in general sandy with a lot of humus from fallen leaves and therefore very open. The climate is humid.

The fuchsias that grow in  drier (desert and rocky) regions in the growing season also require a high atmospheric humidity.  There are, of course, exceptions.


Wo wachsen sie?
Die meisten botanischen Arten wachsen in den Nebelwäldern, an den Hängen der Berge in Süd- und Mittelamerika.
Sie lieben gefiltertes Licht und wachsen deshalb auf halb offenen Gebieten oder  entlang derWaldränder. Meist kletternd zwischen andere Pflanzen, kämpfend nach oben zum Licht hin. Es sind dann oft Lianenachtige Pflanzen mit nur ein paar Blüten an der Spitze.
In den Urwaldgebieten wachsen sie oft in  Nebelwäldern an den Hängen der Berge auf grössere Höhe.  Die Erde in der sie wachsen ist im allgemeinen sandig mit  viel Humus durch abgefallene Blätter und dadurch  sehr locker. Das Klima ist klamm-feucht durch die hohe Luftfeuchtigkeit.
Auch die Fuchsien in den trockenen und felsigen Gebieten verlangen während der Vegetationzeit nach einer luftfeuchten Umgebung. Es gibt natürlich Ausnahmen.