De Secties.

Het Geslacht Fuchsia is onderverdeeld in 12 Secties.
Dit is gedaan om planten met bepaalde gemeenschappelijkheden bij elkaar te zetten zodat het geheel wat vereenvoudigd wordt.
Bij de sectie Fuchsia is, vanwege de hoeveelheid soorten, de onderverdeling zelfs nog verder gemaakt door een indeling in groepen.


                     
Op de bladzijde voor de Soorten zult u zien dat er ook nog een aantal ondersoorten, varieteiten en natuurlijke kruisingen bij staan. Er worden ook nog regelmatig nieuwe soorten ontdekt.
The Sections.

The Genus Fuchsia is divided in 12 Sections.
This has been done to place plants with particular common characteristics together so that the whole will be simplified a little.

With the section Fuchsia the subdivision has even been made further, because of the quantity of species,  in a classification of groups.


                     
On the page for the Species (Soorten) you will see that there are also a number of  subspecies, varieties and natural hybrids  on the list. And there are still frequently found new species..
Die Sektionen.

Die Gattung Fuchsia ist unterteilt in 12 Sektionen.
Das hat man getan um Pflanzen mit bestimmte Gemeinsamkeiten zueinander zu setzen sodass das Ganze etwas vereinfacht wid.
Bei der Sektion Fuchsia ist, wegen der Artenmenge, die Unterteilung sogar noch weiter gemacht durch eine Aufteilung in Gruppen.


                     
Auf der Seite für die Arten (Soorten) können Sie sehen, dass es auch noch eine Anzahl Unterarten, Varietäten und natürliche Kreuzungen gibt. Auch werden noch  regelmässig neue Arten entdeckt.
Ellobium
mit
3
Arten
Encliandra
mit
6
Arten
Fuchsia
mit
65
Arten
Hemsleyella
mit
15
Arten
Jimenezia
mit
1
Art
Kierschlegeria
mit
1
Art
Pachyrrhiza
mit
1
Art
Procumbentes
mit
1
Art
Quelusia
mit
9
Arten
Schufia
mit
2
Arten
Skinnera
mit
3
Arten
Verrucosa
mit
1
Art
        insgesamt also 108 Arten
Ellobium
including
3
species
Encliandra
including
6
species
Fuchsia
including
65
species
Hemsleyella
including
15
species
Jimenezia
including
1
species
Kierschlegeria
including
1
species
Pachyrrhiza
including
1
species
Procumbentes
including
1
species
Quelusia
including
9
species
Schufia
including
2
species
Skinnera
including
3
species
Verrucosa
including
1
species
         in total therefore 108 species
Ellobium
met
3
soorten
Encliandra
met
6
soorten
Fuchsia
met
65
soorten
Hemsleyella
met
15
soorten
Jimenezia
met
1
soort
Kierschlegeria
met
1
soort
Pachyrrhiza
met
1
soort
Procumbentes
met
1
soort
Quelusia
met
9
soorten
Schufia
met
2
soorten
Skinnera
met
3
soorten
Verrucosa
met
1
soort
         totaal dus 108 soorten