Herkomst van de Fuchsia.

Grof gezegd komen ze uit Midden- en Zuid-Amerika, Nieuw-Zeeland en van Tahiti.

Iets minder grof gezegd en per Sectie benoemd, komt:

* De Sectie Ellobium  uit Mexico  en      
                                                            Costa Rica
* De Sectie Encliandra  uit  
                                                  Midden-Amerika
* De Sectie Fuchsia  uit  Noordwest
  Zuid-Amerika en van de  Dominicaanse  
                                                             Republiek
* De Sectie Hemsleyella uit  Bolivia,
                       Ecuador, Peru en Venezuela
* De Sectie Jimenezia uit Panama en
                                                           Costa Rica
* De Sectie Kierschlegeria uit
                                                      Centraal-Chili
* De Sectie Pachyrrhiza uit  Centraal-Peru
* De Sectie Procumbentes van het
                   Noordeiland van Nieuw-Zeeland
* De Sectie Quelusia uit Brazilië en Chili
* De Sectie Schufia uit Midden-Amerika
* De Sectie Skinnera uit Nieuw-Zeeland
                                                               en Tahiti
* De Sectie Verrucosa uit Venezuela en
                                                             Colombia
Origin of the Fuchsia.

Roughly spoken they come from Central- en South Amerika, New Zealand and from Tahiti.
A little less roughly spoken and appointed per Section , comes

* The Section Ellobium  from Mexico and
                                                            Costa Rica
* The Section Encliandra  from Central
                                                                Amerika
* The Section Fuchsia  from Northwest  
   South Amerika and from the Dominican
                                                               Republic
* The Section Hemsleyella from Bolivia,
                          Ecuador, Peru en Venezuela
* The Section Jimenezia from Panama
                                                    and Costa Rica
* The Section Kierschlegeria from
                                                         Central Chili
* The Section Pachyrrhiza from                                      
                                                         Central Peru
* The Section Procumbentes from the
                                North Isle of New Zealand
* The Section Quelusia from Brazil and
                                                                       Chili
* The Section Schufia from Central    
                                                                 Amerika
* The Section Skinnera from New Zealand
                                                            and Tahiti
* The Section Verrucosa from Venezuela   
                                                      and Colombia
Die Herkunft  der Fuchsien.

Grob gesagt kommen sie von Mittel- und Südamerika, Neuseeland und von Tahiti.
 
Etwas weniger grob gesagt und per Sektion benannt, kommt:

* Die Sektion Ellobium aus  Mexico und
                                                            Costa Rica
* Die Sektion Encliandra aus  
                                                        Mittelamerika
* Die Sektion Fuchsia  aus  nordwestlich    
  Südamerika und aus  der  
                              Dominikanischen Repuplik
* Die Sektion Hemsleyella aus  Bolivien,
                        Ecuador, Peru und Venezuela
* Die Sektion Jimenezia aus  Panama und
                                                            Costa Rica
* Die Sektion Kierschlegeria aus dem  
                                                     mittleren Chile    
* Die Sektion Pachyrrhiza aus dem     
                                                      mittleren Peru
* Die Sektion Procumbentes von der  
                 nördlichen Insel  Neuseelands
* Die Sektion Quelusia aus  Brasilien und
                                                                      Chile
* Die Sektion Schufia aus  Mittelamerika
* Die Sektion Skinnera aus  Neuseeland
                                                              und Tahiti
* Die Sektion Verrucosa aus  Venezuela
                                                    und Kolumbien